Sveta Liga

Nova Sveta Liga javno je pokrenuta 7. ožujka 2015. O povijesti Svete Lige imate više ovdje. Pokretač nove Svete Lige je nitko drugi nego kardinal Raymond Leo Burke.  Više o svemu tome imate ovdje. Službena stranica je holyleague.com.

Sveta Liga, u vjernosti svojem poslanju kao rimokatolički pokret solidarnosti, pruža formaciju Svete Ure koja uključuje

  • euharistijsko klanjanje, molitvu, kratka duhovna razmatranja, pružanje sakramenta Ispovijedi, blagoslove i bratstvo
  • potiče posvećenje Presvetom Srcu Isusovu, Bezgrešnom Srcu Marijinu i Prečistom Srcu Josipovu
  • promiče zapovijedi i sakramente Crkve, posebno kroz pobožnost Presvetom oltarskom Sakramentu i kroz molitvu svete krunice
  • stvara ujedinjenu frontu za duhovnu borbu, koju čine članovi Vojujuće Crkve
  • nastoji imati mjesečnu Svetu Uru Svete Lige dostupne svim muškarcima u svakoj rimokatoličkoj župi

Predavanja kardinala Burkea

Kardinal Raymond Leo Burke veliki mi je uzor. Smatram njegov lik i djelo primjerom za sve ostale biskupe. Ovdje ću vam postaviti popis njegovih zanimljivih video predavanja, intervjua i slično. Naravno, sve je to na engleskom, no vjerujem da vas većina razumije engleski jezik.

– Poziv na mučeništvo

– Nova evangelizacija

– Presveto Srce Isusovo

Euharistija u centru

– Katehizacija mladih

– Celibat i Euharistija

– O teocentričnosti liturgije

– Sveti svećenici

– Utjelovljena Božanska Ljubav

– Intervju s kardinalom Burkom na EWTN iz prosinca 2013 – tema Evagelii Gaudium i dr.

Preporuke knjiga 1. dio, 2. dio

Pitanja i odgovori (pričest na ruku, pričanje u Crkvi, Papa Franjo, itd)

– Kardinal Burke o SSPX (CNS)

Kardinal Burke o Presvetom Srcu Isusovom (CNS)

Kardinal Burke o Tradicionalnoj latinskoj misi (CNS)

– Otac Harvey i Hrabrost (predavanje organizaciji koja se bavi pastoralom osoba s homoseksualnim sklonostima)

– Otac Harvey i Hrabrost – pitanja i odgovori

– Intervju s kardinalom Burkom o liturgijskim pitanjima (pričest klečeći, tradicionalna latinska misa) – playlista od 5 videa

Na youtube ima još njegovih propovijedi, no to ostavljam vama da ih potražite.

Farizej