Sveta Liga

Nova Sveta Liga javno je pokrenuta 7. ožujka 2015. O povijesti Svete Lige imate više ovdje. Pokretač nove Svete Lige je nitko drugi nego kardinal Raymond Leo Burke.  Više o svemu tome imate ovdje. Službena stranica je holyleague.com.

Sveta Liga, u vjernosti svojem poslanju kao rimokatolički pokret solidarnosti, pruža formaciju Svete Ure koja uključuje

  • euharistijsko klanjanje, molitvu, kratka duhovna razmatranja, pružanje sakramenta Ispovijedi, blagoslove i bratstvo
  • potiče posvećenje Presvetom Srcu Isusovu, Bezgrešnom Srcu Marijinu i Prečistom Srcu Josipovu
  • promiče zapovijedi i sakramente Crkve, posebno kroz pobožnost Presvetom oltarskom Sakramentu i kroz molitvu svete krunice
  • stvara ujedinjenu frontu za duhovnu borbu, koju čine članovi Vojujuće Crkve
  • nastoji imati mjesečnu Svetu Uru Svete Lige dostupne svim muškarcima u svakoj rimokatoličkoj župi

2 thoughts on “Sveta Liga

Komentari su isključeni.