Primjer pravilne inkulturacije: latinska misa s afričkim začinima

Jedan belgijski fratar,  misionar u Kongu učio je djecu latinsku misu. Oni su joj dali novi, radosni glazbeni izričaj. To je takozvana Misa Luba koja potječe iz 1958. Detaljnije o tome imate na wikipediji.  Pa poslušajte.