Himan tijelovske osmine po napjevu „Divnoj dakle“ u župi Svetog Križa, Split

Blagoslov s Presvetim za vrijeme tijelovske osmine u župi sv. Križa, Varoš, Split

Blagoslov s Presvetim za vrijeme tijelovske osmine u župi Sv. Križa, Varoš, Split

U župi Svetog  Križa, Varoš, u Splitu njeguje se zanimljiva tradicija tijelovske osmine. Naime, za vrijeme osmine nakon sv. mise vrši se blagoslov s Presvetim. Tijekom kratkog klanjanja župljani pjevaju pjesme za svaki dan osmine. Stihovi tih pjesama su zapravo molitve za različite potrebe. Kada završi ta dnevna pjesma,  započinje se pjevati prekrasni himan Slava Tebi, Božji Sine koji se pjeva po napjevu “Divnoj dakle”. Blagoslov se vrši na sve četiri strane i svaki put kada se Presveto podigne oglase se crkvena zvona.

Odlučio sam podijeliti s vama ovaj himan jer sam primjetio da ne postoji njegov zapis na internetu, vjerojatno zato što je jedinstven za ovu župu. Objavit ću i ove dnevne pjesme kada mi budu dostupne. Zahvaljujem L. L. koji je sve to uredno prepisao.

1. Slava Tebi, Božji Sine,
Kralju raja vječitog,
nek se naša pjesma vine
do prijestolja vječnog Tvog.
Pogledaj nas sa visine
ovog dana svečanog!

2. Došavši na zemlju ovu
put nas spasa nauči,
čudesnu nam ustanovu
na kraj žića ostavi.
Ustanovi žrtvu novu
na spas vjernih duša svih.

3. Dok si s dragom družbom stao
za posljednjom večerom,
s njima hranu blagovao
naređenu zakonom,
nebesku si hranu dao
tada vjernom zboru svom.

4. Moću kojom svemir posta
kruh u Tijelo pretvori,
Krv iz vina stvori prosta,
premda um to ne vidi,
al’ je vjernom srcu dosta
vjera da ga uvjeri.

5. Što si tada učinio
na večeri posljednjoj,
to si činit naredio
na vjekovit spomen svoj,
da svak’ može imat dio u toj žrtvi velikoj.

6. To se širom svega svijeta
svaki dan izvršuje,
svaki dan se žrtva sveta
na oltaru žrtvuje,
gdje anđela Tebe četa
i puk vjerni poštuje.

7. Zdravo, Tijelo porođeno
od Marije Djevice,
na križ tvrdi pribijeno
radi naše krivice,
a po smrti proslavljeno
poput sjajne danice.

8. Koji čovjek može shvatit
Tvoju ljubav veliku?
Tko na svijetu može platit’
Tvoju muku pregorku?
Daj nam da ti ljubav vratit’
uzmognemo ljubavlju.

9. Spasitelju dobri, čime
hvalu ćemo Tebi dat’?
Slavit ćemo Tvoje Ime
dok nam bude sunce sjat’.
Dičiti se uvijek njime
s ufanjem ga uvijek zvat’.

10. O, pomozi svome puku,
našim žićem upravljaj,
blaži svaku bol i muku,
svakoj rani lijeka daj!
Vodi nas u spasa luku
i otvori svima raj!

Dodano 1. lipnja 2015:

Pojedinačne pjesme za dane tijelovske osmine:

NA TIJELOVO (10)

1. Dan večere Gospodina
slavan danas već počima,
kad Crkva svojim sini
spomenuće toga čini.

PRIPJEV IZA SVAKE KITICE:

Zdrav’, Isuse, Gospodine
u kom’ jesu sve istine!
Zdravo, Tijelo slavno i sveto
koje za nas bi propeto!

2. Isus zove: „Sad pristup’te,
te od stola svi blagujte,
što pripravih vam obilno,
Tijelo za kruh, Krv za vino!“

3. Da posebno poslužite
nedostojno ne primite,
osuđenje jer primaju
koj’ u grijehu pristupaju.

4. Svi vjerujmo apostolu
koj’ o svetom piše stolu
da imaju biti čisti
Kruh anđelski koj’ će jesti.

5. Kog’ anđeli sveđ se boje
i gledajuć’ strahom stoje
Stvoritelja slavnog svoga
jer poznaju sina Boga.

6. A grešnici ne trepeću
kom’ ukaza ljubav veću,
Mili Isus krv prolivši
Tijelo svoje njim’ pustivši.

7. Milosrdan mnogo jesi,
slavni Kralju od nebesi,
ljubav velju Ti nam kažeš
Tijelo svoje kad nam daješ.

8. Zlim i dobrim’, svi to znaju
Tebe Boga kad primaju,
dobrostivo sve podnosiš
kim’ goruću ljubav nosiš.

9. Na pokoru čekaš milo
o, Isusa slavno Tijelo,
da bi k Tebi došli Bogu
i lijek dušam’ nać’ uzmognu.

10. O, nebeska sva radosti,
grešnicima grijehe prosti!
Dopusti nam bolest pravu
pak privedi sve u slavu!

PETAK (5)

1. Zdrav’, Isuse, kruše anđelski,
zdravo, Kralju naš nebeski!
Zdrav’, Isuse, lijeru bijeli
Kog’ nebo zemlji udijeli..

2. Zdrav’, Isuse, rajsko zlato,
voće s neba obilato
koji dođe za nas doli,
nama oltaru stat’ izvoli.

3. Zdrav’, Isuse, vodo živa
grijehe svijeta kȃ pokriva,
krepost velju dušam’ dajuć’
i k nebu ih upravljajuć’.

4. Zdrav’, Isuse blagoviti,
poljski cvijete uzoriti,
koj’ nam miris slatki doni’
nemoć svaku od nas goni!

5. Nasiti nas svom milosti
i grijehe nam sve oprosti
da napokon Tebe gori
uživamo u rajskih dvori!

SUBOTA (6)

1. O, Isuse, Božji Sine,
s koga bijeli dan prosine,
koliko si sladak dosti
i narešen svom ljeposti!

2. Koj’ goruće rad’ ljubavi
Tijelo svoje nam ostavi,
za uvijeke s nama stati
Kruh u svoje Tijelo obrati.

3. Vino u Krv prolivenu
za spasenje svijeta svemu,
njom si grijehe svijeta opr’o
i za piće nama pod’o.

4. Na večeri kad najzadnjoj
učenicim’ reče ovo:
„Ovo tijelo moje, jed’te
i Krv moju ovu pijte!

5. Tako ćete vi činiti,
to će spomen moja biti,
prikazujuć’ na oltari
Bogu Ocu drage stvari.“

6. O, Isuse, Oče blagi,
miluj ovaj puk ti dragi,
obrani ga zla svakoga,
blagoslova daj mu svoga!

NEDJELJA (8)

1. Zdrav’, Isuse, Sine Djeve,
zdravo vrutče vode žive,
na oltaru koj’ stojeći
tiho zoveš govoreći:

2. „Svi što žeđu, glad trpite
amo k meni pristupite,
Kruh moj ovaj te primajte
jer je Tijelo moje, znajte!

3. Vino ovo još smiješano
i od mene vam podano,
Krv je moja, vi, nju pijte,
žeđu vašu zagasite!

4. Jer tko jede moje Tijelo
i Krv moju pije željno,
u meni će prebivati,
a u njemu ja ću stati.“

5. Ljubav velja Božjeg Sina
neba i zemlje Gospodina
kȏj toliko poniženje
kaza za svih nas spasenje!

6. Pod prilike kruha otajstvom
sa svojim je tu božanstvom.
Mi svi stvarno vjerujemo
u Otajstvu što štujemo.

7. Kruše živi, rajska slavo,
o, nebesko sunce pravo,
kruno svetih pregizdava,
zlatne zrake što podava!

8. Milostivo nas pogledaj
te zrak zdravi i plode daj!
Pak privedi sve nas gori
gdje su Tvoji sveti dvori.

PONEDJELJAK (6)

1. Slavni blagdan Tijela Tvoga,
Isukrste, Sine Boga,
po svoj zemlji sad štuje se
radost svijetu jer prinose.

2. Zato mȁnu obećanu
sad gledamo nam podanu,
dajuć’ nam je s neba gori
Isus tako nam govori:

3. „Oci vaši manu jeli,
ali zato pak umrli.
Moje Tijelo koj’ blaguje
smrtnu strijelu već ne čuje.“

4. Kruh anđelski, rajska dika
učini se kruh čovjeka,
čudo velje Božjeg Sina:
~sluge jedu Gospodina.

5. Blaguju ga redovnici,
dragi Božji ugodnici
oni pako drugim’ daju
čisto srce koj’ imaju.

6. O, Isuse, roso izbrana,
s neba nam već darovana,
duše naše ti osladi
i milošću svom nagradi!

UTORAK (8)

1. Milost Oca nebeskoga
sa prijestolja božanskoga
Sina posla na svijet doli
da ozdravi naše boli.

2. Kada sretni dan se zgodi
da od Djeve se porodi,
grad nebeski i sva zemlja
napunjena bi veselja.

3. Pak u vrijeme muke gorke
učenike skupi svoje
kad već bijaše došlo vrijeme
s ovog svijeta da premine.

4. Hoti vazam blagovati
Tijelo svoje njim’ predati
govoreći: „ S vama budem
dokle bude sav svijet suđen.

5. Ovu ovlast, vi, primite
što ja činim vi činite!
Ovim darom Tijela moga
utažite Oca Boga!

6. Mene Sina jedinoga,
Bogu Ocu predragoga,
kad budete prikazali
svaki vam će dar podati.“

7. Molimo te, o, Isuse,
na puk ovaj, Ti, smiluj se!
Očuvaj ga zla svakoga
i napasti duha zloga.

8. Ovo mjesto, Ti, očuvaj
plod zemaljski, Ti, umnažaj,
da u rajskom pako gradu
duše čiste Bogu dadu!

SRIJEDA (6)

1. Svi narodi, sad pjevajte,
Sinu Božjem hvale dajte
koga milost vrh nas doli
obilato sva se proli!

2. Nebeskoga zato ploda
nam’ samoga sebe poda.
U zemaljska mjesta ova
vjernim’ Tijelo svoje darova.

3. Proslav’te ga zato gori,
svi anđeli devet kori!
Svi blaženi, sad pjevajte,
Kralju svojem hvalu dajte!

4. Hvali, nebo, ti, odzgora,
zemlja, more, svaka gora!
Slatke pjesme njemu pojte,
Isusu se svi poklon’te!

5. Dostojan je časti prave
i od svakog stvora slave
za njegove velje dari
čudnovate jošte stvari.

6. Slava Tebi, Gospodine,
koj’ s nebeske gor’ visine
doš’o si nas otkupiti,
s Bogom Ocem pomiriti.

ČETVRTAK (12)

1. Blagdan sveti već dospije
jer današnji dan osmi je
da se Crkva sva raduje,
Tijelo sveto Tvoje štuje.

2. Zato puk se Tvoj sakupi
koga krvlju svȏm otkupi,
prosi Tebe Boga svoga,
blagoslova daj mu svoga!

3. Najprije prosti tv’u desnicu,
brani Crkvu, zaručnicu,
tim’ glavare našeg grada
blagoslovi, Bože, sada!

4. Blagoslovi redovnike,
sve crkvene službenike,
blagoslovi redovnice
i ostale sve djevice!

5. Muže, žene u dan ovi,
dragi Bože, blagoslovi,
sve udovce, udovice
i uboge sirotice!

6. Blagoslovi, kralju slave,
vas puk ove sv’e države,
da dječica jošte mlada
Tvoj blagoslov prime sada!

7. Budi naša, Ti, utjeha
i vazda nas čuvaj od grijeha,
kuge, glada i od rata,
svako od nas zlo odvrati!

8. Blagoslovi, Oče zgora
sva četiri prva stvora:
ajer, oganj, zemlju, vode
puku tvome da ne škode!

9. Blagoslovi naše more
polja, drȁge, doli, gore,
blagoslovi vinograde,
vino, ulje, žetve, sade!

10. Blagoslovi i ovčice
i ostale živinice!
Pun blagoslov vrh nas pusti
do konca nas ne zapusti!

11. O, Isuse, Bože pravi,
blagoslov nam svoj ostavi!
Neka vazda svijetla zora
bude sjati nam odzgora!

12. Da anđelska straža vela
vrh našega bdije sela,
polje naše vazda brani
pak nas u raj, Ti, nastani!
Amen.

Velika uznemirenost u svijetu

U ovo vrijeme postoji velika uznemirenost u svijetu, kao i u Crkvi, a u pitanju je upravo vjera. Događa se da u ova vremena sebi ponavljam sumornu Isusovu rečenicu izgovorenu u Lukinu Evanđelju: Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji? (Lk 18, 8). Događa se da se pojavljuju knjige u kojima vjera uzmiče glede nekih bitnih pitanja. Episkopat šuti, pa se na te knjige i ne gleda kao na nešto neobično. Meni je to upravo čudno.

Ponekad čitam dijelove Evanđelja u kojima se govori o kraju vremena, te prepoznajem da se u današnje doba neki od tih znakova već pojavljuju. Jesmo li blizu kraja? To nikada nećemo doznati. Uvijek moramo biti pripravni, no sve bi to moglo još dugo potrajati.

Kada razmišljam o katoličkom svijetu, ponekad me pogađa činjenica da unutar samoga katoličanstva kao da od vremena do vremena prevladava nekatolički način razmišljanja, te se može dogoditi da upravo ta nekatolička misao unutar katoličanstva sutra prevlada. No, ona nikada neće predstavljati razmišljanje Crkve. Potrebno je da opstane malo stado, kako god malo ono bilo.

– bl. Pavao VI.

Mojoj braći (svim katoličkim muškarcima)

Na facebook profilu jednog svećenika naišao sam na ovaj tekst uz ovu sliku. Čini mi se da ga je svećenik sam napisao. Dojmio me se, pa sam ga preveo.

Znate što? Ja sam stari igrač američkog nogometa koji je lomio vratove sa svoja tri brata (koje volim). Iskreno, pun mi je kufer više vješanja moje muževnosti u predvorju svaki put kada idem na misu. Stoga, govorim svoj svojoj katoličkoj braći.

Kada ti i ja idemo na Misu…

Ne želim te držati za ruku, nego  ŽELIM kleknuti zajedno s tobom kao plemeniti vitez ispred Krista Kralja.

Ne želim sjediti u nekom molitvenom kružoku, djeliti s tobom “osjećaje”, nego ŽELIM biti s tobom dok gledamo prema velikom čudu našeg Kralja  koji se uprisutnjuje u toj Svetinji nad svetinjama.

Ne želim sudjelovati s tobom u natjecanju tko može biti najveći aljkavac, nego ŽELIM očekivati izazov pristupanja Kralju u plemenitom ruhu. 

Ne želim da pjevamo djetinaste i ženske tonove, nego ŽELIM da slavimo našega Kralja u muževnom i snažnom pjevanju naših predaka! 

Ne želim da ja i ti primamo našega Kralja kao da grabimo komad čipsa, nego ŽELIM s tobom kleknuti na ivici Raja, znajući da naše nečiste i klicama prekrivene ruke nisu dostojne primanja Kralja Univerzuma. 

VRIJEME JE SADA, BRAĆO! 50 GODINA OVOGA ŽENSKASTOG SRANJA MORA PRESTATI!

Fr. Richard Heilman

***
Otvoren je novi katolički forum pod nazivom Katolički forum na adresi katolickiforum.com. Moglo bi biti zanimljivo.

Također, upućujem vas kod Tome Blizanca i na njegovu zamolbu i poziv na molitvu. Ovim putem i ja vas molim da se pridružite Društvu Benedictus u molitvi za njihove nakane.

Vjenčanje i misa po starom obredu na Korčuli

Jedan kolega je objavio fotografije zanimljivog događaja na Korčuli. Naime, jedan par iz Švicarske na Korčuli je imao vjenčanje po starom obredu i misu služenu također po starom obredu. Sve je bilo regularno i s dopuštenjem župnika, veli kolega. Po svemu sudeći, svećenik nije bio iz nekog posebnog bratstva, nego obični dijecezanski svećenik. Vrijedi zabilježiti taj događaj i u blogosferi pa evo nekoliko fotografija. 

Iz Uputa Svete kongregacije za širenje vjere iz 1659. godine

Ne djelujte s revnošću niti donosite argumente za uvjeravanje ovih ljudi da promjene svoje obrede, svoje običaje ili svoje navike, osim ako su evidentno suprotni religiji  [tj. katoličanstvu] i moralu. Što bi bilo apsurdinije od donošenja Francuske, Španjolske, Italije ili bilo koje druge europske zemlje Kinezima? Ne donosite im naše zemlje, nego donosite im Vjeru, Vjeru koja ne odbija ili ruši njihove običaje i navike ljudi, pod uvjetom da isti nisu odvratni, nego Vjeru koj ih zadržava i štiti.

Izvadak iz Uputa  Svete kongregacije za širenje vjere iz 1659. godine. 

Utjecaj neomodernista i postkoncilskih progresivista seže daleko u prošlost.

Izvor

Ređenje u Bratstvu sv. Filipa Nerija

Prošli petak, biskup Portland Robert P. Deeley, zaredio je za svećenika velečasnog Kylea Doustouna u bazilici svetog Petra i Pavla, Lewinston. Crkva je pripadala bivšoj dominikanskoj župi, a sad je dom Bratstvu sv. Filipa Nerija, zajednici u formaciji Oratorija.

U subotu je velečasni Doustou slavio pjevanu po izvanrednom obliku Rimskog obreda, a u nedjelju je sa župljanima slavio svečanu misu po redovnom obliku.

Fotografije su objavljenje na blogu New Liturgical Movement s dopuštenjem Portalandske biskupije, ja ih prenosim ovdje u nadi da se neće ljutiti, jer stvarno su prekrasne.

Zanimljiva je činjenica ta da veliki redovi iz povijesti Crkve bivaju polako zamjenjeni ovim novim manjim postkoncilskim bratstvima tj. oni postepeno preuzimaju velike župe koje su veliki redovi vodili.

 

Zanimljivost vezana uz oratorije sv. Filipa Nerija

Primjetio sam da po svijetu u oratorijima sv. Filipa Nerija niče tradicionalna katolička liturgija.

Community-in-Formation of the Oratory of St Philip Neri, Cincinnati, Ohio

The Oratory of S Philip Neri in London (Brompton Oratory)

Institut St. Philipp Neri – Berlin – Gesellschaft päpstlichen Rechts

The Oratory of St. Philip Neri – Toronto

I iz onoga što se da vidjeti na stranicama Oratorijanaca po svijetu  jest da njeguju liturgiju.

Sveti Filipe Neri, moli za nas!

OBAVIJEST: Druga tradicionalna latinska misa u Splitu

IMG_6216

Tradicionalna latinska misa služit će se u subotu 24. svibnja u 12:00 (podne) u crkvi sv. Filipa Nerija.

Za sve informacije javite se na lexvivendi88@gmail.com.

Preporučam da proučite latinsko-hrvatski misal za puk- kojeg trebate isprintati kao booklet te pokušate pratiti uz ove video TLM-a. Misal isprintajte kao booklet i ponesite na misu.

NAPOMINJEM: Akademska crkva sv. Filip Neri ni na koji način nije povezana s organizacijom ovoga događaja. 

***

Izvještaj s prve tradicionalne mise pročitajte ovdje.