Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: U kojemu je sve blago mudrosti i znanja

Uvodna meditacija Cijeli serijal

Ovaj zaziv litanija Presvetoga Srca, uzet iz poslanice Kološanima (2, 3), daje nam da razumijemo potrebu da pođemo Srcu Kristovu kako bismo ušli u puninu Božju.

Znanje o kojem govorimo nije znanje koje napuhuje (1 Kor 2, 2), zasnovano na ljudskoj moći. To je božanska mudrost, otajstvo kroz vjekove skriveno u misli Boga, stvoritelja svemira (Ef 3, 9). To je novo znanje, skriveno mudrima i pametnima ovoga svijeta, no objavljeno malenima (Mt 11, 25), koji su bogati poniznošću, jednostavnošću, čistoćom srca. To znanje i ta mudrost sastoje se u poznavanju nevidljivoga Božjeg otajstva, koje ljude poziva da budu dionici božanske naravi i prihvaća ih u zajedništvo sa sobom.

Mi poznajemo te stvari jer se Bog sam udostojao da nam ih objavi preko Sina, koji je mudrost Božja (1 Kor 1, 24). Sve stvari, na nebu i na zemlji, stvorene su po njemu i s obzirom na njega (Kol 1, 16). Mudrost Kristova veća je od Salomonove (Lk 11, 21). Njegovo je bogatstvo neistraživo (Ef 3, 8). Njegova ljubav nadilazi svaku spoznaju. No s vjerom bivamo u stanju, zajedno sa svima svetima, shvatiti joj širinu, dužinu, visinu, dubinu (Ef 3, 18). Upoznajući Isusa upoznajemo i Boga. Tko vidi njega, vidi Oca (Iv 14, 9). S njime je ljubav Božja razlivena u srcima našim (Rim 5, 5).

Ljudsko je znanje kao voda iz naših izvora: tko od nje pije, ponovno će ožednjeti. Isusova mudrost i znanje, naprotiv, otvara oči duha, pokreće srce u dubini bića i rađa čovjeka za transcendentnu ljubav; oslobađa od mraka zabluda, od mrlja grijeha, od opasnosti smrti i dovodi do punine zajedništva u onim božanskim dobrima koja nadilaze shvaćanje ljudskog uma (DV 6).

S Isusovom mudrošću i znanjem mi smo ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi (Ef 3, 17). Stvara se novi, unutrašnji čovjek, koji Boga stavlja u središte svojega života, a sama sebe u službu braće. Marija, Majka Isusova i Majka naša, jedinstveni je primjer novoga stvorenja, postigla je savršenost, obogaćena je puninom milosti i spremna je izvršiti Božju volju: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi”. Stoga je i nazivamo “Prijestoljem mudrosti”.

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II

Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: Kralju i središte sviju srdaca

Uvodna meditacija Cijeli serijal

Isus Krist je kralj srdaca: znamo da ga je za njegova mesijanskog djelovanja u Palestini narod, vidjevši znakove koje je činio, htio proglasiti kraljem. Vidio je u Kristu pravog Davidova baštinika, koji je za svojega kraljevanja doveo Izraela do vrhunca slave.

Znamo i to da je pred Pilatovim sudištem Isus iz Nazareta na pitanje: “Ti li si židovski kralj…?”, odgovorio: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta… Ja sam se zato i rodio i došao na svijet: da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas” (Iv 18, 33. 36-37).

Na taj je način Krist kralj srdaca. Nikada nije htio biti vremeniti vladar pa ni na Davidovu prijestolju. Želio je samo ono kraljevstvo koje nije od ovoga svijeta i koje se istodobno u ovom svijetu ukorjenjuje po istini u ljudskim srcima: u unutrašnjem čovjeku. Radi toga je kraljevstva navijestio Evanđelje i činio velike znakove. Radi toga je kraljevstva, kraljevstva posvojenih sinova i kćeri Božjih, dao život na križu.

I to je kraljevstvo potvrdio svojim uskrsnućem, dajući Duha Svetoga apostolima i ljudima u Crkvi. Na taj je način Isus Krist središte svih srdaca. Okupljeni u njemu kroz istinu približavamo se zajednici kraljevstva u kojem će Bog “otrti svaku suzu” (Otk 7, 17), jer će Bog “biti sve u svemu” (1 Kor 15, 28).

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II

Tradicionalna misa u Lourdesu

Već šestu godinu za redom idem u Lourdes volontirati. Tek sam ove godine otkrio da mi se misa po izvanrednom obredu služila ispred nosa, tj. odmah u kapeli do volonterskog smještaja. Uspio sam dobiti dopuštenje otići sa zaduženja te pohoditi misu.

Misu sam prikazao za velečasnog Stanislava Vitkovića koji je preminuo u petak 17. listopada, te za Društvo Benedictus.

Svećenik koji je služio misu je iz Svećeničkog Bratstva sv. Petra, inače je ceremonijer na slavljima u lurdskom svetištu. Nakon mise popričao sam s njime jedno pola sata. Razgovarali smo između ostalog o SSPX-u, problemima u tradicionalističkom pokretu te trenutnom stanju u Crkvi. O FSSP-u u Lourdesu imate više informacija ovdje.

Kao što vidite na slici dolje, svećenik nije imao ministranta, a svega je 7 ljudi bilo na misi. Ja, iako sam ministirao dva puta, nisam se usudio zbog toga jer ne poznajem napamet molitve, a nisam ponio latinskog-hrvatski misal za puk. Za vrijeme mise morao sam se snalaziti u nekom starom francunskom misalu koji je totalno nepraktičan, pa sam ga kasnije zamijenio s talijanskim koji toliko siromašan pa se i on pokazao nepraktičan.

Zahvalan sam Gospodinu za iskustvo ove mise u Lourdesu. Nadam se da ću ići i sljedeće godine.

Litanije kajanja


GOSPODINE, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, milostivo nas usliši
Oče nebeski, Bože,  smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Utjelovljeni Gospodine
Ljubitelju duša
Spasitelju grešnika
Koji si došao potražiti izgubljene
Koji si za njih postio 40 dana i noći

Po svojoj blagosti prema Adamu kad je pao
Po tvojoj vjernosti Noi u arci
Po tvom sjećanju na Lota usred grešnika
Po tvom smilovanju Izraelcima u pustinji
Po tvom oproštenju Davidu nakon njegova priznanja grijeha
Po tvom strpljenju sa zlim Ahabom u njegovom poniženju
Po tvom oproštenju raskajanom Manašeu
Po tvom smilovanju Ninivljanima kad su se obukli u kostrijet i pepeo
Po tvom blagoslovu Makabejaca koji su postili prije bitke
Po tvom izboru Ivana da ide pred tobom propovijedajući pokajanje
Po tvom svjedočanstvu Publiju koji se objesio
Po tvojoj dobrodošlici obraćenom pokajniku
Po tvojoj nježnosti prema Samarijanki
Po tvojem obraćanju Zakeju koji se obratio
Po tvojem smilovanju prema ženi uhvaćenoj u preljubu
Po tvojoj ljubavi prema Magdaleni, koja je mnogo ljubila
Po tojem pogledu, nakon kojeg je Petar zaplakao
Po tvojim milosrdnim riječima razbojniku na križu

Mi grešnici,  Tebe molimo, usliši nas
Da sudimo sebe i tako izbjegnemo Tvojoj osudi
Da donosimo plodove vrijedne pokajanja
Da grijeh ne kraljuje u našim smrtnim tijelima
Da sa strahom i drhtanjem radimo na vlastitom spasenju

Sine Božji,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, milostivo nas usliši Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Kriste čuj nas
Kriste milostivo čuj nas
O Gospodine, čuj našu molitvu.
I vapaj naš k Tebi da dođe.

Pomolimo se!
Dopusti, molimo Te, o Gospodine, svojim vjernima oprost i mir, da budu očišćeni od svih svojih grijeha, i da Ti služe mirna uma.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Bl. John Henry Newman