Alternativni biskupi

U nekoj od mnogih rasprava napisao sam ovaj komentar. Nije nešto vele poseban, ali kad već rijetko objavljujem vlastite uratke mislio sam da bilo dobro i ovo podijeliti.

U Crkvi danas postoji tendencija marginaliziranja i stigmatiziranja biskupa koji propovijedaju i ukazuju na probleme druge vrste tj. fokusirani su na nematerijalnu stvarnost i brigu za duhovno stanje te spasenje duša. Također i biskupa koji djeluju u hermeneutici kontinuiteta i koji žele jasno tumačenje II. vatikanskog koncila. To čine dajući primjer u svojim biskupijama. Takvim biskupima je jasno da ako se čovjek ne pokaje i ako mu se ne ukaže na ono zlo koje čini i koje podržava, teško će doći do nekog obraćenja ili promjene u društvu. Isti biskupi su često i orijentirani ka liturgiji jer također svjesni da manjak strahopoštovanje, transcedentalnosti te iskrenog klanjanja Bogu u sv. Misi ne može dovesti do promjene srce. Ako je zajednica ili župa okrenuta prema slavljenju čovjeka, jasno je da to samo podupire čovjeku palu narav i njegovu grešnost. Zato oni smatraju da čovjek ne bi trebao biti onaj o kome se u liturgiji radi, nego Bog.

Ovim biskupima je jasno da su neke stvari nakon II. vatikanskog koncila otišle doslovno k vragu i da postoje nejasnoće u dokumentima koje su podložne krivim tumačenjima čega smo svjedoci u svakodnevnici.

No, srž problema je u ovome: biskupi koji izlažu jasno katolički nauk u skladu s hermeneutikom kontinuiteta nisu dobrodošli.

S druge strane, postoje biskupi koji se zalažu za tzv. socijalnu pravdu, sprečavanje nejednakosti u društvu te su takvi jako slavljeni od strane medija. Dok im se u biskupijama održavaju mise za što bolji uspjeh gay parade, oni progone tradicionaliste ili bilo koje druge zajednice koje se drže čisto katoličkog nauka u svim pitanjima, moralnim i duhovnim. Oni osuđuju one koji mole ispred klinika za abortuse, one koji se bore za tradicionalni brak i ne podržavaju nikakve civilne zajednice nemoralnog tipa.

Također, sve više biskupa se bavi ekonomskim pitanjima tj. kako riješiti financijsko stanje države da svima bude bolje. Kao da je to njihovo temeljno poslanje. Bliskost pojedinom ekonomskom sustav gura sve više biskupa u kategorije poželjnih i nepoželjnih, kontroverznih i slično.

Dešava se i takozvano falsficiranje povijesti. Predkoncilsku Crkvu se gleda kao onu koja je bila trijumfalistička, koja nije znala za malog čovjeka, koja je siromahe odbacivala i slično, te na taj način se stvara umjetna grižnja savjesti da Crkva ništa nije činila, te sada odjednom mora sudjelovati u borbi za jednakost. Pitam se tko je sva ova stoljeća pokretao domove za djecu, starce, siromašne, tko je pokretao škole, sveučilišta, bolnice i slično?

“Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek.” (Ivan 12, 7)

Briga za siromašne nije garancija za spasenje duša, to je sekundarno poslanje Crkve. Prvo je navještanje Evanđelja i poziv na obraćenje. Toliko sam puta čitao o toj tužnoj Južnoj Americi i procvatu protestantizma na račun socijalnog angažmana Katoličke Crkve, Crkva koja je se toliko srozala u duhovnom životu, da su postoji uzrečica: “Katolička Crkva je nahranila siromahe, siromasi otišli protestantima”, jer su evangelici i ostale podskupine bili duhovniji i moralno jači nego katolici. Sada se očajno žele prištekati karizmatskom pokretu i pentakostalizmu koji vrvi u tim kršćanskim zajednicama bez punine nauka.

Biskupi iz prve kategorije su danas alternativa postojećem mainstreamu u Crkvi. Alternativa koja u ovo novogovoru socijalne pravde i modernom teološkom riječniku jedva da ima mjesta. Ali ima sve više podrške vjernih.

Lex

Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: Pravde i ljubavi posudo

Uvodna meditacija Cijeli serijal

Isusovo je srce, kao i svako ljudsko srce, središte, svetište u kojem posebnim ritmom kuca duhovni život. Srce, nenadomjestivi odjek svega što ljudski duh doživljava. Svako je ljudsko srce pozvano da kuca ritmom pravde i ljubavi. Po tome se mjeri pravo čovjekovo dostojanstvo. Srce Isusovo kuca ritmom pravde i ljubavi prema samoj božanskoj mjeri! Upravo to je Srce Boga-Čovjeka. U njemu se do kraja mora izvršiti sva Božja pravednost prema čovjeku, a također, u određenom smislu, čovjekova pravda prema Bogu.

U ljudskom Srcu Sina Božjega čovječanstvu se pruža pravednost samoga Boga. Ta je pravednost u isto vrijeme sam dar ljubavi. Po Isusovu Srcu ljubav ulazi u povijest čovječanstva kao sama Ljubav: “Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca” (Iv 3, 16).

S Bezgrješnom Djevicom želimo uprijeti svoje oči u svjetlo toga divnog otajstva: pravednost koja se objavljuje kao Ljubav! Ljubav koja do vrha ispunjava svaku mjeru pravednosti! I nadmašuje ju!

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II

Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: Žarko ognjište ljubavi

Uvodna meditacija Cijeli serijal

Peć gori plamenom. Goreći ona spaljuje svaku građu, bilo drvo bilo što drugo što se lako pali. Srce Isusovo, ljudsko Srce Isusovo, gori ljubavlju prema vječnoj ljubavi koja ga ispunjava, to jest ljubavlju prema vječnom Ocu i ljubavlju prema ljudima: prema posvojenim kćerima i sinovima.

Peć, goreći, pomalo se gasi. Srce Isusovo, naprotiv, neugasiva je peć, neugasivo ognjište. Po tom je slično onom “gorućem grmu” iz knjige Izlaska, u kojem se Bog objavio Mojsiju. Grm koji je gorio u rasplamtjeloj vatri, no… nije “izgarao” (Izl 3, 2). Ljubav naime koja gori u Srcu Isusovu iznad svega je Duh Sveti, u kojem se Bog-Sin vječno sjedinjuje s Ocem.

Srce Isusovo, ljudsko Srce Boga-Čovjeka, zahvaćeno je “živom vatrom” trojstvene ljubavi, koja se nikada ne gasi. Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi. Oganj, dok gori, osvjetljuje noćni mrak i grije tijela premrzlih putnika.

Danas želimo moliti Majku vječne Riječi da u životnom okviru svakoga i svake od nas nikada ne prestane gorjeti Isusovo Srce. Neka nam zato on objavi ljubav koja se nikada ne gasi niti troši, ljubav koja je vječna. Neka rasvijetli tame zemaljske noći i ogrije srca.

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II

Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: Hrame Božji sveti, Šatore Višnjega

Uvodna meditacija Cijeli serijal

S Marijom se obraćamo božanskom Srcu njezinoga Sina: Srce Isusovo, sveti Božji hram; Srce Isusovo, šator višnjega. Srce jednog Čovjeka, slično tolikim drugim ljudskim srcima i, istodobno, Srce Boga-Sina.  Ako je istina da svaki čovjek na neki način “prebiva” u svojemu srcu, onda u Srcu Čovjeka iz Nazareta,Isusu, prebiva Bog. Ono je “Božji hram”, jer je Srce tog čovjeka. Bog-Sin sjedinjen je s Ocem kao vječna Riječ, “Bog od Boga, Svjetlo od Svjetla, rođen, ne stvoren”. Sin je sjedinjen s Ocem u Duhu Svetom, koji je “dah” Oca i Sina, i koji je, u Trojstvu, Osoba-Ljubav.

Srce Čovjeka Isusa Krista jest, dakle , u trojstvenome smislu, “Božji hram”: ono je unutrašnji hram Sina koji je sjedinjen s Ocem u Duhu po jedinstvu Božanstva. Kako li je nedokučivo otajstvo toga Srca, koje je “hram Božji” i “šator Višnjega”!Istodobno, ono je “šator Božji s ljudima” (Otk 21, 3), jer Srce Isusovo, u svojem unutrašnjem hramu, prihvaća sve ljude. Tu borave svi koji su obuhvaćeni Božjom ljubavlju. Svima se mogu – u Srcu Isusovu – uputiti riječi prorokove: “Ljubavlju vječnom ljubim te. Zato ti sačuvah milost” (Jer 31, 3).

Neka se ta sila vječne ljubavi, koja je u božanskom Srcu Isusovu, na poseban način priopći mladima koji imaju primiti krizmu! U njima mora na posebni način boraviti Duh Sveti. Neka stoga i njihova srca postanu – po sličnosti Kristu “Božji hram” i “šator Višnjega”. Često sam čuo kako mladi pjevaju: “Znate li da ste hram?”. Da, mi smo Božji hram i Božji Duh prebiva u nama, prema riječima svetog Pavla (usp. 1 Kor 3, 16). Po Bezgrješnom Srcu Marijinu ostanimo u savezu sa Srcem Isusovim koje je “hram Božji”, najsjajniji i
najsavršeniji “šator Višnjega”.

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II.

Fra Bono Šagi: Liturgija se pretvorila u zabavu

Portal evarazdin.hr objavio je intervju s poznatim hrvatskim kapucinom fra Bonom Šagijem u dva dijelao povodom odlikovanja koje je 30. lipnja primio od predsjednika RH Ive Josipovića za osobite zasluge u znanosti i njezino promicanje u Hrvatskoj i svijetu . Iznosim dva zanimljiva komentara (naglasci moji i komentari u crvenom su moji):

– Što mislite, što je uzrok tomu da ljudi danas često kažu “Vjerujem u Boga, ali u crkvu ne hodam” i koliko su zato odgovorni svećenici koji tijekom svojih formativnih godina nisu iskusili realan život pa se ne znaju približiti ljudima?

Neki su razočarani crkvom zato što su mislili da će crkva voditi nekakvu politiku. Svećenik bi, s druge strane, morao u svemu biti otvoren Riječi Božjoj, koja je stvaralačka i pobudnica u nama – koja nas potiče na dobro. Za svećenika je najvažniji asketski način života, što se sada zanemaruje. Ako se mladi odgajaju hedonistički, gdje je sve samo zabava – pa se i liturgija pretvara u zabavu [!], onda mi tonemo. Zato je papa Franjo izbjegao raskoši i ide na “običan način” [možda aludira da je liturgija pape Benedikta bila raskošna i zabavna?]  . Mi moramo Riječ Božju prenijeti u kontekst vremena, da ona bude pobudna i da čovjeka potiče “Dobar budi, čovječe!”.

– Oni koji ipak idu u crkvu na neki način se getoiziraju, a glavnu ulogu pri svemu tome igra sentiment. Pjeva se, veseli, kao što i sami kažete, super zabavi, ali gdje je tu konkretno djelovanje?

U ovih 50 godina od početka Koncila 1963. puno toga je iskrivljeno [Tko bi rekao čuda da se dese.. pa i ovo netko prizna, a još se preziva Šagi i kapucin je. No možda iz njegove perspektive nismo se dovoljno odmaknuli od pretkoncilskog doba?]. Ako se svećenik s oltara ponaša kao klaun koji dirigira, pjeva, radi ovo, ono… to je iskrivljeno. Misa se pretvori u nekakav koncert, bubnjanja… Ja sam bio među prvima koji su počeli provoditi tu koncilsku obnovu i mi smo to sasvim drukčije zamišljali [tko je prvi počeo s obnovom taj joj je očito i udario ton ili se varam].

Ostatak pročitajte ovdje – prvi dio i drugi dio.

Marija Božanskog Milosrđa raskrinkana

Imao sam nedavno razgovor s jednim kolegom koji je duboko uvjeren u istinitost poruka lažne proročice tzv. Marije Božanskog Milosrđa tj. Knjiga Istine. Inače, kolega je jako dobar momak, pobožan vjernik, redovito na misi i ispovijedi.

Potaknut tim razgovorom odlučio sam sakupiti nekoliko članaka i stranica te ih polinkati ovdje tako da se možete kasnije referencirati na njih, te ako budete imali susrete s ljudima koji podržavaju ove laži da imate argumente spremne.

Osobno sam imao u rukama svu tu literaturu na hrvatskom jeziku koja se izdaje ovdje u Splitu i eksluzivna prava na tu knjigu ima gospodin Mario Lovrinčević, kako stoji ovdje. Između svih tih poruka najupečatljivija mi je bila jedna koja je glasila otprilike ovako: “Svatko tko bude raskrinkavao ove moje poruke tebi (valjda se Isus obraća ovoj Mariji) na internetu, znaj da je sluga sotone”. Što reći, koju posluku porati?

Ono što imamo na hrvatskom jeziku jest par članaka:

– Bitno.net:

 ‘Knjiga istine’ i lažna proročanstva Marije od Milosrđa sotonski odvajaju vjernike od Crkve,

Dublinska nadbiskupija: ‘Proročanstva’ Marije od milosrđa su lažna i u suprotnosti s katoličkim naukom

Uzinić: Tzv. Knjiga istine je laž, a oni koji napadaju Papu na temelju nje zavedeni su

te dva jako korisna članka Kako razlikovati istinita i lažna ukazanja i Katekizam o lažnim objavama: “Kršćanska vjera ne može prihvatiti “objavâ” koje bi htjele nadići ili ispraviti objavu koja je u Kristu dovršena.”

– Christus Rex: Upozorenje o „Upozorenju“

– Putevi milosti: Tko je irska “mističarka”, autorica knjige istine???

Na engleskom jeziku napoznatiji je blog Maria Divine Mercy – True or False (Marija Božanskog Milosrđa – Istina ili Laž). Tu imate apsolutno sve zablude, nelogičnosti i laži vezane uz ovu Knjigu “istine” i tzv. proročicu. Također imaju facebook stranicu te youtube kanal (preporučam).

Tu je drugi blog potpuno posvećen raskrinkavanju ove lažne proročice – UNCOVERING THE FALSE PROPHET, MARIA DIVINE MERCY.

Tko je doista Marija Božanskog Milorđa, možete naći na ovome linku. I ovdje imate o njezinom identitetu.

Jimmy Akin je napisao također odličan članak – 9 stvari koje trebate znati o Mariji Božanskog Milosrđa.

Ovdje također imate odličnu analizu poruka – Authentic or Fake?–An investigation into the alleged heavenly messages of Maria Divine Mercy i ovdje An evaluation of TheWarningSecondComing.com messages.

O automatskoj ekskomunikaciji Marije Božanskog Milosrđa i njezinih sljedbenika.

Stranice koje šire ove paranoje u Hrvatskoj su Molite draga djeco, Knjiga-istine.com, Upozorenje pred drugi dolazak.

To bi bilo to za sada. Vjerojatno ću updejtati kada nađem još materijala.

Lex

Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, Kućo Božja i Vrata Nebeska

Uvodna meditacija Cijeli serijal

Po Bezgrješnom Srcu Marijinu obraćamo se na božansko Srce njezina Sina, na Srce Isusovo, kojem je veličanstvo neizmjerno. Uzvišena Božja veličina skrivena je u ljudskom Srcu Marijina Sina. To je Srce je naš savez. To Srce najveća je Božja blizina ljudskim srcima i ljudskoj povijesti. To je Srce čudesna Božja susretljivost: ljudsko Srce koje kuca božanskim životom; božanski život koji kuca u ljudskom srcu.  U presvetoj Euharistiji “osjećajem vjere” otkrivamo isto Srce: Srce neizmjerne veličine, koje nastavlja  kucati Kristovom ljudskom ljubavlju, Boga-Čovjeka.

Kako li je duboko osjećao tu ljubav sveti Pio X! Koliko li je želio da se svi kršćani, već od dječjih godina, približe Euharistiji, u pričesti: da se sjedine s tim Srcem koje je istodobno i za svakog čovjeka “kuća Božja i  vrata nebeska”.

“Kuća”: evo, po euharistijskoj pričesti Srce Isusovo otvara i širi svoje boravište svakom ljudskom srcu.

“Vrata”: evo, u svakom od tih ljudskih srdaca on otvara pogled na vječno sjedinjenje s Presvetim Trojstvom.

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II.