Događaj najuzvišenije ljubavi

Razmišljao sam o čemu bi mogao pisati jer i prošli tjedan je za mene posebno bio buran. No, Bogu hvala, uvijek se može nešto piskarati.

Imao sam nedavno malu raspravu s prijateljem u kojom smo se dotakli protestanskog pozivanja na odricanje od religije (pritom misleći na Katoličku crkvu) i pozivanje na odnos s Isusom.  Protestanti uglavnom igraju na kartu razočaranosti ljudi u Crkvu kao instituciju i na taj način pridobivaju naivne katoličke duše kojima katoličanstvo smeta u ostvarivanju vlastitih ciljeva i užitaka jer katoličanstvo jest zahtjevno. Naravno, oni ističu “suvišne” obrede, vežu kler s farizejima, kako ih je Isus vrijeđao i kritizirao, odbacivao i kako je odbacivao njihove obrede i pravila,  Zakon.  I nakon toga, ističući kako je Isus odbacio religiju, prodaju priču kako treba s Isusom imati odnos i taj odnos nadomješta sve i sve ostalo je nepotrebno. Dovoljna Biblija i osobni odnos s Isusom.

Evo jedan video koji to sumira lijepo:

I ovo jedan video koji daje dobar odgovor na to:

Vratimo se na moju raspravu s prijateljem (koji je vrstan poznavatelj Crkve i predani katolik). On tvrdi da su donekle protestanti u pravu i svoj stav potkrepljuje s katehezom pape Benedikta:

“Danas mnogi imaju ograničeno shvaćanje kršćanske vjere, jer je poistovjećuju s pukim sistemom vjerovanja i vrijednosti a ne toliko s istinom o Bogu koji se objavio u povijesti, koji želi komunicirati sa čovjekom licem u lice, u odnosu ljubavi s njim. Svaki nauk i vrijednosti zapravo se temelje na događaju susreta između čovjeka i Boga u Kristu Isusu. Kršćanstvo, prije no moral ili etika, je događaj ljubavi, to je prihvaćanje Isusove osobe. Zbog toga kršćanin i kršćanske zajednice moraju prije svega gledati i pomoći drugima da vide Krista, pravi Put koji vodi Bogu.” (link)

Ta rasprava je bila u duhu našeg razilaženju oko tradicionaličkog pokreta kojeg on donekle  smatra i separatističkim, farizejskim i sl.

No, ja se pitam otkuda je sav nauk Crkve do danas proizlazio? Od kojega je duhu nadahnuta liturgija Tridenta? Odakle proizlazi moral i etika? Kako je Crkva kroz sva stoljeća razvijala svoje vrijednosti i bogoštovlja, pobožnosti ako ne iz ljubavi prema Isusu, prema prihvaćanju Isusove osobe?

Hoćemo li odbaciti i ono što nam je On sam objavio? Zar zaboravljamo da je sam rekao da nije došao ukinuti Zakone i Proroke?

Odnos s Njime je prije svega kroz liturgiju, kroz prihvaćanje Gospodina u prilikama kruha i vina. Sakramenti su vidljivi znaci nevidljive njegove Ljubavi i oni su upravo taj događaj Ljubavi. Događaj ljubavi je misa, događaj najuzvišenije ljubavi.

***

Nekoliko rečenica o katoličkim medijima kojima je glavno sredstvo video.

Rome Reports je počeo raditi reportaže o papabilnim kardinalima, uglavnom površno, kako inače sve rade, no barem ljudi rade, za razliku od većine. Možete ovdje pogledati njihove videe.

ChurchMilitantTV koju vodi Michael Voris je očito izgubila pravo na korištenje naziva „katolik“. To sam primjetio jer su u zadnjih par video vijesti koje objavljuju uklonili naziv „Catholic News“, sada stoji „Church militant News“ i promjenili još jedno ime emisije koja je nosila naziv katolička. Dakle, Vorisa je počeo imati problema. Mnogima mrzak, meni ekstremno drag zbog svoga jezika, koji na podsjeća na sv. Pavla.  Izdvoji bih ovu emisiju.

***

I ukazao bi na ovaj post kod Tome Blizanca – preporučam čitanje komentara.