Misne molitve uz promatranje gorke muke i smrti Isusove

Ovaj post je nastavak prošloga u kojem sam donio tekst iz jednog starog i meni nepoznatog molitvenika. U ovome tekstu ćete naći pripravnu molitvu i molitve za razmatranje pojedinog dijela mise. Mogu samo reći da su ove kratke molitve prekrasne i autetične. Otkrivaju jedno bogatstvo tradicionalne latinske mise. Oba posta sam stavi o u jedan pdf kojeg možete naći ovdje i isprintati ako vas volja. 

Pripravna molitva

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Svemogući, vječni Bože, Bože jedan u božanstvu, a troj u osobama: Oče, Sine i Duše Sveti.Klanjamo se mi nevoljni grješnici tebi i ponizujemo se pred tobom Bogom, Gospodinom i Ocem svojim. Hvalimo ti za sve darove i milosti, što nam ih milostivo udjeljuješ, a osobito, što smo odgojeni u svetoj vjeri katoličkoj i što nas grješnikemilostivo čekaš na pokoru.

Prikazujemo ti sve trude i tegobe, bolesti i nevolje, što smo ih pretrpjeli do sada. Neka bude sve tebi na hvalu i slavu. Ponizno te molimo, oprosti nam grijehe naše, podijeli nam  milost prave pokore, poboljšanje života našega i stalnost u tvojoj svetoj službi.

Raširi katoličku vjeru, obrati neznabošce i krivovjernike, složi kraljeve i vladare kršćanske. Iskorijeni, o Bože, krivovjerstvo, pogibeljne bune, nepokornost poglavarima. Uništi zavist, zlobu, srditost i sveđe, kletve, psovke, razdor i neslogu. Zatri lakomost, krivice i sve grešna djela.

Blagoslovi nas; blagoslovi družinu, kuće, blago, gospodarstvo i sve imanje naše. Oslkobodi nas od kuge, glada i rat, od teških bolesti, nagle i nepripravne smrti.

Smiluj se svim živima, za koje smo dužni moliti, i svim vjrnim mrtvima podijeli pokoj vječni. Za ovo te dobri Bože, danas ponizno molimo, i na ovu namjenu prinosimo ti današnju sv. Misu. Prinosimo ti sve svoje misli, riječi i djela buduće sedmice.

O preljubezni Oče, usliši prošnje i uzdahe naše, daj nam milost, da te nikada više hotimice ne uvrijedimo, nego da uvijek tvoju svetu volju ispunimo, istinski te ljubimo i poslije smrti u nebo dođemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

MISNE MOLITVE UZ PROMATRANJE GORKE MUKE I SMRTI ISUSOVE

I dio – od pristupa do vjerovanja

Svećenik ide k oltaru

Isus polazi u Getsemanski vrt

Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, koji si se za nas grješnike u Getsemanskom vrtu žalostio, dopusti, da sve svoje tuge i nevolje vazda k tebi uzdižem i s tvojom ih žalošću sjedinjujem, da mi po zaslugama tvoje muke budu spasonosne. Amen.

Svećenik moli pred oltarom

Isus moli u vrtu

Pristupam k oltaru tvoga milosrđa, Gospodine Isuse, i ponizno te molim, daj mi žarku molitvu, kakva je bila tvoja na Maslinskoj gori, da i ja vazda gorljivo molim, svetu misu pobožno slušam i tako tebi dostojnu čast iskazujem. Amen.

Svećenik prignut moli opću ispovijed

Isusa oblijeva krvavi znoj

Gospodine Isuse Kriste, koji pod bremenom naših grijeha na zemlji prostrt moliš i moleći krvavim svojim znojem oplakuješ naše grijehe, ispovijedam da sam mnogo sagriješio mišljenjem, govorom i djelima: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato te molim daj mi skrušeno srce, da toplim suzama oplačem svoje grijehe. Amen.

Svećenik iza opće ispovijedi moli dalje

Anđeo silazi i krijepi Isusa

O Isuse ožalošćeni i od anđela okrijepljeni, dostoj se okrijepiti mene u svakoj žalosti, da i ja po tvojem primjeru podlažem svoju volju volji Božjoj s uzdahom: Oče, ako je moguće neka me mine ova čaša. Ova nevolje, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Neka bude volje tvoje. Amen.

Svećenik uzlazi k oltaru i cjeliva ga

Juda poljupcem izdaje Isusa

Gospodine Isuse Kriste, za onu ljubav, kojom si Judu izdajicu, kad te je pozdravio himbenim poljupcem, nazvao prijateljem, daj da i ja s pravom kršćanskom ljubavlju ljubim svoje neprijatelje. Amen. 

Svećenik ide na stranu poslanice

Isusa svezana vode ulicama

O Isuse, konopcima svezani i iz vrta vođeni, odriješi me od spona mojih grijeha i ljubavlju me svojom k sebi priveži, da se nigda od tebe ne odijelim. Amen.

Svećenik moli ulaz

Isusa ispituju kod Ane

Isuse Kriste, suče svega svijeta, koga je sluga nemilo po obrazu udario, priznajem evo, da sam preveliki grješnik. Poradi krotkosti, kojom si podnio ovaj udarac, oprosti mi, molim te, grješna djela ruku mojih. Amen.

Svećenik moli „Gospodine smiluj se“

Petar triput zataji Isusa

Gospodine Isuse, u kući Kajfinoj pogrđeni, kad se spomenem, kako te je Petar, tvoj učenik, tri puta zatajio, sav dršćem i vapim: Gospodine smiluj mi se jer poznajem slabu i na zlo sklonu narav svoju. Čuvaj me od zla društva i svake grješne prigode. Ne dopusti, da ikada smrtnim grijehom zatajim tebe, kojega poznajem i priznajem Gospodinom i Bogom svojim. Amen.

Svećenik moli „Slava Bogu … „

Anđeli pjevaju „ Slava Bogu na visini“

Slavca Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje.Slava tebi, Oče nebeski, i hvala ti na svim dobročinstvima tvojim. Ne dopusti, da ikada zaboravim na tebe. Slava i čast neka bude i tebi, Sine Božji, koji si nradi mene sišao s neba i čovjekom postao, da me otkupiš i spasiš. Slava i Duhu Svetomu, koji me milošću svojom na daobro potiče i u dobru krijepi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Svećenik govori „Gospodin s vama“

Isus pogleda Petra

Gospodine, budi vazda kod mene sa svojom milošću da ne upadnem u smrtni grijeh. Ako bi kada po nesreći u nj upao, pogledaj i na mene okom svoga milosrđa, da i ja, kao Petar, odmah proplačem i grijeh svoj okajem. Amen.

Svećenik čita poslanicu

Isusa vode k Pilatu na sud

O Isuse, ogledalo sviju kreposti, radi one čudesne šutnje, kojom si kod Pilata optužen strpljivo podnio kriva svjedočanstva, daj i meni tu krepost, da i ja sumnje, kriva svjedočanstva i ozloglašenja strpljivo podnosim. Neka ljudi govore o meni, što im drago, udijeli mi samo, da pred tobom budem pravedan. Amen.

Svećenik ide k sredini oltara

Isusa vode k Herodu

Isuse Kriste, mudrosti vječna, radi one pogrde, koju si podnio, kad su te kod Heroda u bijelo ruho obukli, molim te, daj mi nebesku mudrost, da sve svjetsko držim za ništa i tebe svoga Spasitelja, pogrđena i raspeta, spoznam i nasljedujem. Amen.

Svećenik čita sveto Evanđelje

Isusa opet vode k Pilatu

Isuse Kriste, učitelju istine, od suca do suca, pogrđeni i gorim od Barabe, javnoga ubojice, proglašeni: jao, koliko sam puta i ja prezrevši istinu i tvoje sveto Evanđelje, tebe za ništa držao. Oprosti, Gospodine, i pomozi mi, da od sada svoj život uredim po nauku Svetoga Evanđelja i tebe nadasve cijenim. Amen.

Svećenik moli „Vjerovanje“

Propovijedanje vjere Isusove po svijetu

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jediniga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.

II dio – od prikazanja do podizanja

Svećenik otkriva kalež

Židovi svlače Isusa

Gospodine Isuse, koga židovi svukoše i za stup privezaše, daj mi jakost,da pravo i potpuno otkrijem i očitujem na ispovijedi sve svoje grijehe, da tako u njoj svučem zlu svoju narav i nikada se pred tvojim licem ne pokažem bez odijela milosti posvetne. Amen.

Svećenik prinosi hostiju i vino

Isusa bičuju

Nebeski Oče, prinosim ti za svoje grijehe nemilo bičevanje tvojega ljubljenog Sina i molim te ponizno, daj mi milost, da nikada svojim grijesima ne povrijedim njegovih svetih rana. Za pokoru pak svojih dosadašnjih grijeha primam dragovoljno sve bičeve i nevolje iz očinske tvoje ruke. Bičuj me i karaj ovdje kao milostivi otac, da me na drugom svijetu ne pokaraš kao strašni sudac. Amen.

Svećenik pokriva kalež i moli prignut

Isusa krune trnjem

Isuse Kriste, Kralju vječne slave, klanjam ti se kao svome kralju i radi onoga nemilog krunjenja trnjem molim te, udijeli mi milost tako žestoke i oštre pokore, da mi poteku suze dostojne krune nebeske. Amen.

Svećenik pere ruke

Pilat pere ruke

Isuse Kriste, Jaganjče pravedni, za kojega je sam Pilat perući ruke posvjedočio, da si pravedan, jer reče: „ Nevin sam ja u krvi ovoga pravednika“; ne pogubi s opakima moju dušu. Ja ću je prati pokorničkim suzama, a ti je operi snagom svoje Krvi od svake ljage. Amen.

Svećenik moli predslovlje i „Svet“

Pilat osuđuje Isusa na smrt

Gospodine Isuse Kriste, pravedni suče živih i mrtvih, od Pilata na  viku Židova nepravedno osuđeni, radi one ljubavi, kojom si tu osudu velikodušno primio, molim te, ne osudi me, kada dođeš suditi. Daj da se sada bojim strašnoga suda, a na sudnjem danu da čujem radosnu presudu na život vječni, gdje ću navijeke slaviti tebe s Ocem i Duhom Svetim pjevajući: Svet, svet, svet, Gospodin Bog nad vojskama, puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Amen.

Svećenik moli za žive

Isus nosi križ i susreće svoju majku

O Gospodine Isuse, koji si dragovoljno uzeo preteški Križ na svoja izranjena ramena, spomeni se svojih sluga i službenica što uzdišu u ovoj suznoj dolini, a napose molimo te za … Udijeli mi ponizno te molim i milost …. a nadasve milost da ustrajem do smrti u tvojoj ljubavi. Žalosna Majko, radi one neiskazane tuge, koju si oćutjela susrevši svoga predragog sina, molim te budi mi utješiteljicom u svakoj, osobito smrtnoj žalosti. Amen.

Svećenik drži ruke nad kaležom

Veronika daje Isusu rubac

Gospodine Isuse Kriste, koji si na Veroničinu rupcu ostavio sliku svoga izranjenog obraza, molim te ponizno, stavi je i u moje srce, da što više postanem sličan tebi. Amen.

Svećenik čini križ nad žrtvom

Isusa pribijaju na križ

Gospodine Isuse, radi one muke, koju ti zadadoše čavli, kad probodoše tvoje svete ruke i noge, probodi svetim strahom moje tijelo, da ne pružam svojih ruku za zlom i ne odstupam od zastave tvojega Križa idući putem grijeha. Amen.

III dio – od podizanja do pričesti

Svećenik diže presveto Tijelo Isusovo

Krvnici dižu raspeta Isusa

Nebeski Oče, pogledaj na svojega ljubljenog Sina te radi Križa i muke njegove oprosti nam grijehe.

Pogledaj sa živom vjerom sv. Hostiju i reci: „Gospodine moj i Bože moj“[1]

Zdravo Tijelo Isusovo na oltaru posvećeno, od Djevice porođeno, velegorko izmučeno, za nas na križ pribijeno, za hranu nam svima dano.

Svećenik diže kalež s presvetom Krvlju

Iz rana Isusovih teče presveta Krv

Nebeski Oče, pogledaj na neprocijenjenu Krv svoga Sina, koju je za nas prolio i radi njegove presvete Krvi očisti nas i milostiv budi nama, nevoljnim grješnicima.Vječni oče, prikazujem ti predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe i za potrebe svete Crkve. [2]

Svećenik tiho moli za mrtve

Isus tiho moli na križu

Predobri Otkupitelju, koji si za sav ljudski rod molio na križu, daj mi dio u molitvi i muci, koju si za me prikazao nebeskom Ocu, a svim vjernim mrtvima, osobito … daruj pokoj vječni.

Svećenik se udara u prsa

Obraćenje skrušenoga razbojnika

Premilosrdni Isuse, sa skrušenim razbojnikom i ja skrušenim srcem i čvrstim ufanjem vapijem k tebi: spomeni se mene u svome kraljevstvu. I ja sam cijena tvoje Krvi, spomeni se dakle i mene sada, a osobito na času moje smrti i primi me u svoje kraljevstvo. Amen.

Svećenik moli „Oče naš“

Sedam riječi Isusovih na Križu

Premilostivi Spasitelju, radi onih tvojih sedam svetih riječi, koje si izrekao na Križu, a osobito za onu ljubežljivu preporuku, kojom si učenika preporučio Majci, a nju učeniku, izbavi me od svakoga zla i daj, da predragoj Majci tako ugodim, da mi doista bude ljubezna majka sada i na času smrti. Amen.

Svećenik lomi sv. Hostiju

Isus umire na Križu

O Isuse predobri Otkupitelju, koji si od ljubavi k nama htio umrijeti, da mi živimo; radi svoje pregorke muke i smrti smiluj se mojoj duši, kad se bude dijelila od tijela, i primi je tada u svoje ruke. Amen.

Svećenik stavlja u kalež česticu sv. Hostije

Duša Isusova silazi u pretpakao

Gospodine Isuse, koji si slomivši silu đavolsku sišao dušom u pretpakao, da utješiš i oslobodiš duše starih otaca, neka siđe krepost tvoje presvete Krvi i čistilište na duše vjernih mrtvih, da se oslobode muka i uđu u vječni život. Amen.

IV dio – od pričesti do kraja

Na „Jaganjče Božji“

Na Kalvariji mnogi daju znak pokore

Gospodine Isuse Kriste, Jaganjče Božji, za nas na Križu žrtvovani, i ja se s onima, koji su se vraćali s Kalvarije, udaram u prsa te ispovijedam sa satnikom, da si ti Sin Božji. Smiluj mi se i daj da pravo spoznam svoje grijehe te se savršeno pokajem. O dobri Isuse, usliši me, ne daj da se od tebe rastavim. To je u nevoljama moja utjeha, a u napastima moja obrana. Amen.

Svećenik uzima u ruke presveto Tijelo

Isusa skidaju s Križa

Gospodine Isuse Kriste, koji si htio, da se tvoje mrtvo Tijelo s križa skine, pomaže i zavije u čisto platno, daj mi milost, da u presvetom oltarskom Sakramentu tvoje živo Tijelo vazda primam čistim srcem. Amen.

Svećenik se pričešćuje

Isusa polažu u grob

Gospodine nisam dostojan, da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Znam, da nisam vrijedan,a znaš to dobro i ti, pa ipak hoćeš da se nastaniš u mojemu srcu. Dođi, o dođi, živa željo duše moje, rasplamti mi srce ognjem božanske svoje ljubavi. Prebivaj i ostani u mnei do moje smrti. Budi sa mnom dok i mene ne postave u grob, da iz njega slavno uskrsnem. Amen.

Svećenik pokriva kalež

Uskrsnuće Isusovo

Isuse Kriste, slavni pobjedniče smrti, koji si treći dan sa slavom uskrsnuo iz groba, radi toga tvoga uskrsnuća molim te, daj i meni, da iz groba starih grješnih navika ustanem i živim novim životom. Amen.

Svećenik govori „Gospodin s vama“

Isus se ukazuje učenicima

O Isuse veselje i radosti pravovjernih, molim te, po tvojim radosnim ukazanjima, kojima si utješio i obradovao svoju premilu majku i učenike, utješi i mene tužna i nevoljna, da te i ja mogu s tvojim odabranima jednoć u nebu vidjeti, hvaliti i slaviti. Amen.

Svećenik govori posljednje molitve

Isus ostaje 40 dana na zemlji

Gospodine Isuse, preljubežljivi učitelju, koji si poslije uskrsnuća 40 dana na zemlji proboravio i učenike svoje poučio, kako da vladaju Crkvom, nauči me, molim te, tvoju svetu volju upoznati i savršeno je vršiti. Amen.

Svećenik govori „Gospodin s vama“

Isus uzlazi na nebesa

Slavni Spasitelju, koji si dovršivši otajstvo spasenja uzašao na nebesa, molim te, odijeli moje srce od zemaljskih stvari i povuci ga za sobom, da ište, što je vječno. Amen.

Svećenik daje blagoslov

Dolazak Duha Svetoga

Blagoslovio nas svemogući +Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Predobri Isuse, pošalji nam svojega Svetoga Duha, da nam prosvijetli razum, očisti naša srca, užeže ih ognjem ljubavi, napuni ih svojim darovima i posveti. Amen.

Svećenik čita zadnje Evanđelje

Apostoli propovijedaju Evanđelje

Gospodine Isuse Kriste, koji si zapovjedio apostolima, da idu po svemu svijetu i propovijedaju Evanđelje, podaj svojoj Crkvi brižljive učitelje i propovjednike. Prosvijetli tamnu pamet krivovjeraca, jer ti si svjetlo istinito, što prosvjetljuje svakog čovjeka, koji doalzi na ovaj svijet, da svi upoznadu tebe, vječnu rijwč, koja je postala tijelo, i da svi vjeruju u jednu, svetu, katoličku i apostolsku rimsku Crkvu. Obrati na pravu stazu grješnike, da živeći po nauku sv. Evanđelja, postanu sinovi Božji. Potkrijepi u milosti pravedne i daruj vjernim mrtvima svjetlost vječnu. Amen.


[1] Opr. 7 g.; PO jedanput mjesečno uz opće uvjete

[2] Opr. 100 dana svaki put (Pio VII. 22-IX-1817).

Sveta misa – iz starog molitvenika

Prije par godina jedna prijateljica mi je dala par fotokopiranih listova s nakanom da naučim bolje razumjeti Misu. Na listovima je bio tekst o svetoj misi iz nekog starog i nepoznatog molitvenika. Prijateljica mi je rekla da iako se tekst odnosi na staru misu, poslužit će da i razumjemo novu i što se tu zapravo događa. Nedavno sam se sjetio toga teksta.

Prijateljica je bila u pravu.  Doista, stara misa pomože da se nova misa bolje shvati, u svakom smislu. No, kako sam postao ljubitelj tradicionalne latinske mise, ovaj tekst koji slijedi i kojeg ću prenijeti u par sljedećih postova pokazao se jako korisnim za promišljanje o tome kako su naši stari doživljavali misu.

Prije par dana razgovarao sam  s jednim starim isusovcem koji je svoju prvu mladu misu, kako on kaže, glagoljao jer se u njegovom mjestu tako misa služila. Isto tako rekao mi je da je 7 godina služio misu na latinskom i nakon liturgijske reforme više nije ni jednom. Kazao je da mu je novi obred draži jer ona stari nije imao dodira s narodom. Kaže da je svećenik služio misu, a narod bi molio krunicu i da je bilo primjera gdje bi svećenik dao puku točan broj očenaša koje će izmoliti dok on završi s obredom. Naravno, rekao je da nema namjeru ponovno služiti tradicionalnu latinsku misu.

No, ovaj tekst govori da je se nastojalo puk liturgijski obrazovati, pa im se pokušalo ukazati što je to misa, da ih se poticalo da što pobožnije sudjeluju i da razumiju što se točno događa na oltaru i što se to izgovara.

Prvi dio kojeg ćete pročitati jest općeniti uvod u otajstvo mise, a meditacije i molitve koje se spominju na dnu, objavit ću sljedeći put.

Sveta misa

Sveta je misa neprestana žrtva novoga zavjeta, u kojoj Isus Krist prikazuje sebe svome nebeskom Ocu pod prilikom kruha i vina. Naredio ju je sam Isus na zadnjoj večeri.

Misno ruho

Sveta je misa živa predstava i tajanstvena obnova krvne žrtve na križu, zato nas misno ruho sjeća na haljine, u koju se Isusa za ruglo oblačili za vrijeme njegove muke.

Predmeti na oltaru

Sam oltar na kojem se prikazuje sv. misa, sjeća nas na goru kalvariju ili na stol posljednje večere. – Bijeli stolnjaci, koji su na oltaru, sjećaju nas na bijelo platno, u koje su Josip Arimatejski i Nikodem zavili Tijelo Isusovo. – Propelo se mora staviti na oltar, da se istakne, da je sv. misa ista žrtva kao i ona na Križu. – Zapaljenje svijeće znamenuju žarku ljubav Isusovu u ovoj žrtvi, osim toga nas sjećaju, kako su prvi kršćani za vrijeme progonstva obavljali službu Božju po noći i po tamnim katakombama. Svijeće moraju biti od voska. U svečanoj se misi upotrebljava i tamjan, znak štovanja i klanjanja Bogu, ujedno znači naše vruće molitve, koje se poput miomirisna tamjana dižu k Bogu.

Boje crkvenog ruha

Bijela boja označuje radost, čistoću, svetost i nevinost, zato se upotrebljava na radosne svetkovine Gospodnje, bl. Djevice Marije, anđela i svetih, koji nisu bili mučenici, nego su čistoćom svoga nevina života postali sveti.
Crvena boja označuje vruću ljubav, te se upotrebljava na Duhove, kad je Duh Sveti oganj svoje ljubavi izlio na apostole, zatim na svetkovine apostola i mučenika, koji su svoju ljubav Bogu posvjedočili svojom krvlju.
Ljubičasta boja označuje pokoru i poniznost, zato se uzima u došašću (adventu), korizmi i na sve posne i pokorničke dane.
Crna boja znak [je] velike žalosti, upotrebljava se na Veliki petak, kod misa za pokojne i kod ukopa mrtvaca.
Zelena boja označuje nadu u sretni, vječni život, na koji imamo pravo po Isusu. Upotrebljava se po Bogojavljenju do Sedamdesetnice i poslije Duhova do došašća, osim kad se slavi posebni svetac.

Glavni dijelovi sv. mise jesu:  Evanđelje, prikazanje, pretvorba (podizanje) i pričest.

Na Evanđelje se ustani i prekriži se u znak, da si pripravan priznati nauku evanđeosku pred cijelim svijetom i prema njoj živjeti.
Na prikazanje prikaži s Isusom i sam sebe nebeskom Ocu.
Na podizanje pokloni se živom vjerom Isusu pod prilikama kruha i vina.
Kod pričesti svećenikove pričesti se i ti barem duhovnim načinom, tj. probudi u sebi goruću želju sjediniti se s Isusom u Sakramentu ljubavi.

Na ova glavna četiri dijela sv. Mise treba naročito paziti.

„Sveta misa je sunce svih duhovnih vježba, središte katoličke vjere, duša pobožnosti, neiskazana tajna, koja krije u sebi bezdno ljubavi Božje“ (Sv. Franjo Saleski).
Idi zato ne samo nedjeljom i blagdanom k svetoj misi nego – ako možeš – svaki dan. Time češ uvelike proslaviti Gospodina Boga, a sebi mnogo koristiti.

Da budeš što pobožniji kod svete mise, misli uvijek ovo: Kako god se Isus na Križu žrtvovao svojem Ocu na krvi način, upravo tako mu se po svećeničkim rukama prikazuje u sv. Misi na nekrvni način. Sasvim isto zbiva se dakle na oltaru kod svake sv. Mise na tajanstven način, što se zbilo na gori Kalvarije, gdje je Isus za umro na Križu. Budi stoga kod sv. Mise vazda pobožan i sabran! Vladaj se kao da si na Kalvariji pod Križem.

Za pobožno slušanje sv. Mise možeš se poslužiti slijedećim molitvama: ili promatraj muku Isusovu uz navedene molitve, ili prati sv. Misu po jednom od triju navedenih obrazaca.

Nastavak slijedi

Farizej

Knjiga Fultona Sheena o misi i ostale preporuke

Dragi čitatelji moga farizejskog bloga, nadam se da ste dobro i da držite zdravu glavu u vezi ove zavrzlama oko referenduma. Naravno, Farizej je ZA, nadam se da ste i vi.  No, vratimo se mi našim elitističkim prenemaganjima, kako bi rekao moj frend, ljubitelj teologije oslobođenja.

Kako je nedavno pokrenut neslužbeni blog i facebook stranica o sluzi Božjem nadbiskupu Fultonu Sheen, što je svakako pohvalno i korisno, odlučih potražiti njegovu knjigu This is the mass (Ovo je misa) po internetu. I posrećilo mi se da sam je našao u PDF. Možete je skinuti ovdje na linku. Nema na čemu. Knjigu mi je preporučio moj jedan kolega tradicionalist (Ecclesia Dei tradicionalist, da ne bi blo zabune). Ja je nisam čitao, ali sam čuo sve najbolje o njoj. A evo i jedan odličan video zapis isto na tu temu od Fultona:

 

 

Ovdje se može isto tako postaviti pitanje – zašto tradicionalistički pokret u Hrvatskoj nema neku svoju malu izdavačku kuću? Jedina normalna knjiga koja se može naći u knjižarama na hrvatskom jeziku (i koju trenutno čitam i svima preporučam) jest knjiga Martina Mosebach  Krivovjerje bezobličjaZna se da to nije lako – pokrenuti izdavačku kuću – ali toliko se toga napisalo i prevelo i toliko ima tradicionalista da se svi udruže prevest po desetak stranica neke knjige izdavali bi 3-4 godišnje. Tko zna, možda jednog dana to i bude.

Toma Blizanac je objavio izvrstan razgovor s msgr. Athanasiusom Schneiderom. Svakako jedan must read. No, prije toga je i Michael Voris napravio s njim jedan video intervju koji možete pogledati ovdje.

 

 

Biskup Schneider je također gostovao na EWTN. To imate ovdje. I imao je jedno predavanje ovdje. 

Odlične fotografije tradicionalne latinske mise imate na ovome flickr računu.

Farizej

Glupi argumenti u katoličkim raspravama

Nedavno sam imao jednu vrlo kratku raspravu o liturgiji – branio sam stav Učiteljstva Crkve, ali nisam se mogao oduprijeti „argumentima“ koji su me moji sugovornici (inače, mladi katolici) obasipali i na kraju potjerali. Koji su to argumenti? 

1. Famozni argument srca

Najbitnije je kako se osjećamo duboku u srcu – čini mi se da je ta floskula u zadnje vrijeme postala glavno pravilo za objašnjenje svega u Crkvi od teologije, duhovnosti, liturgije, pa do braka i obitelji. Najvažnije je kakav je čovjek u srcu i kako se osjeća. Što se tiče konkretno liturgije, sve je isprazno ako se čovjek ne preda svoj srce Bogu, a to će moći jedino ako se osjeća ugodno. Pitam se, ako se netko osjeća ugodno kada leži za vrijeme mise na sred crkve i pjeva partizanske pjesme, je li to ok?

2. Svaka devijacija u Crkvi, koja odstupa od Tradicije i koja se desila nakon II. vatikanskog koncila djelo je Duha Svetoga

Nisam stručnjak za praćenje djelovanja Duha Svetoga, no očito neke osobe u Crkvi imaju uvid u njegovu radnu knjižicu i popise aktivnosti. Ne daj Bože, pripisati nešto ljudskoj samovolji, ne, ne, sve je to plod Duha Svetoga. I to što nešto ima plodova – ne znači uvijek da je dobro – plodovi su možda nejestivi.

3. Ako je Papa to učinio to je sigurno dobro i svi to možemo činiti

Navodno je papa Aleksandar VI. imao puno žena, vanbračne djece itd. Smijem li i ja tako? Čudno mi je to, kada nas napadaju da vjerujemo sve što Papa kaže i da ne mislimo svojom glavom, branimo se dogmom o Papinoj nezabludivosti i naglašavamo da Papa ne može pogriješiti samo onda kada govori ex cathedra, a kad nas netko iz Crkve kritizira, onda se hvatamo gornjeg argumenta. A pošto se svi vole razbacivati citatima pape Franje danas, evo jedan meni osobno drag: „Ja sam grešnik“.

4. Blaćanje vlastitom povijesti

Često ti mladi apologete nelogičnog i glupog koriste navodnu zlu i sablaznu povijest Crkve da bi opravdali nelogičnosti i gluposti. No, većina što zna o povijesti vlastite Majke zna iz Jutarnjeg. Ne smeta mi kada neki ateist koristi inkviziciju kao argument, ali kada je koristi mladi katolik zbog neupućenosti da bi obranio svoj stav, recimo, po pitanju pričesti na ruku… uf.

5. Drugi vatikanski koncil je to promijenio

Nije.

Šalu na stranu. Često se iznenadim time koliku averziju katolici imaju prema Učiteljstvu Crkve kada se želi upozoriti na ono negativno. Taj bunt prema autoritetu mi nije jasan. A još manje mi je jasan kod teologa i svećenika.

Farizej