Tijelovske procesije prije II. vatikanskog koncila

Nekad i sad…

South Wales, 1925.

Dublin, Irska, 1941.

Köln, Njemačka ,1947.

Bavaria, Njemačka, 1950.

Rim, 1960.

Rim, 1962.