Meditacije svetog Ivana Pavla II nad Litanijama Srca Isusova: Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, Kućo Božja i Vrata Nebeska

Uvodna meditacija Cijeli serijal

Po Bezgrješnom Srcu Marijinu obraćamo se na božansko Srce njezina Sina, na Srce Isusovo, kojem je veličanstvo neizmjerno. Uzvišena Božja veličina skrivena je u ljudskom Srcu Marijina Sina. To je Srce je naš savez. To Srce najveća je Božja blizina ljudskim srcima i ljudskoj povijesti. To je Srce čudesna Božja susretljivost: ljudsko Srce koje kuca božanskim životom; božanski život koji kuca u ljudskom srcu.  U presvetoj Euharistiji “osjećajem vjere” otkrivamo isto Srce: Srce neizmjerne veličine, koje nastavlja  kucati Kristovom ljudskom ljubavlju, Boga-Čovjeka.

Kako li je duboko osjećao tu ljubav sveti Pio X! Koliko li je želio da se svi kršćani, već od dječjih godina, približe Euharistiji, u pričesti: da se sjedine s tim Srcem koje je istodobno i za svakog čovjeka “kuća Božja i  vrata nebeska”.

“Kuća”: evo, po euharistijskoj pričesti Srce Isusovo otvara i širi svoje boravište svakom ljudskom srcu.

“Vrata”: evo, u svakom od tih ljudskih srdaca on otvara pogled na vječno sjedinjenje s Presvetim Trojstvom.

nastavlja se…

Sveti Ivan Pavao II.

Oglasi