Gif reakcije na događanja za vrijeme sv. mise – II. dio

Kad me milost strefi za vrijeme pričesti

Kad neka teta dođe na misu u minici

Kada svećenik služi misu bez misnice, samo u albi

Kakvo je stanje u crkvi nakon dobre propovijedi

Kada nekomu zazvoni mobitel za vrijeme mise, a pobožna raja reagira

Kada svećenik počne propovijed o komunizmu

Kad je propovijed dosadna

Kada sam na misi od vjenčanja, a tete nisu baš prikladno obučene

Kada dođem na Misu preko tjedna, a samo jedan čovjek u klupi i ja ga znam

Kako se daje lemuzina kad stigne plaća

Kada baka pored mene pušta svoj predivan glas

Kad svećenik digne hostiju za vrijeme prikazanja i drži je u zraku malo duže nego inače

Prvi dio imate na linku ovdje.