Spasimo liturgiju, spasimo svijet!

Okušao sam se u izgradnji videa u Windows movie makeru. Evo što je ispalo. 🙂
Lex Vivendi

Oglasi